CAM KẾT NIỀM TIN VÀ NGUYÊN TẮC HÀNH ĐỘNG CỦA CAMBRIDGE VIỆT NAM

  1. Cam kết với khách hàng:

Chúng tôi xin hứa sẽ luôn luôn nỗ lực hết mình để nhận được sự ủng hộ từ khách hàng là học sinh và phụ huynh học sinh.

Chúng tôi luôn suy nghĩ sự thỏa mãn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu, thông qua hoạt động chúng tôi liên tục cải tiến và sáng tạo ra những giá trị mới nhằm nâng cao sự thỏa mãn và thuận tiện cho khách hàng.

Chúng tôi sẽ liên tục cung cấp những sản phẩm đào tạo Tiếng Anh và dịch vụ tốt nhất đáp ứng được yêu cầu cao nhất của khách hàng.

Chúng tôi cam kết về chất lượng đào tạo, sự tiến bộ và sự an toàn của các học sinh.

 

  1. Cam kết với nhân viên:

Chúng tôi xin hứa sẽ mang lại cho từng người từng người sự tự tin và niềm tự hào để hiện thực niềm hạnh phúc cho nhân viên cũng như gia đình của các bạn.

Chúng tôi tôn trọng tính tự chủ của từng nhân viên, cung cấp một môi trường làm việc công bằng cho tự bản thân từng người và nỗ lực xây dựng môi trường văn hóa công ty để mọi người có thể “Tự tin” và “Tự hào”.

Chúng tôi sẽ không thỏa mãn với hiện tại, luôn nỗ lực để nâng cao năng lực của bản thân nhằm vào mục tiêu xây dựng tập thể nhân viên luôn cố gắng vươn lên không ngừng.

Chúng tôi sẽ tôn trọng quan điểm, giá trị và công việc của mỗi nhân viên.

Chúng tôi xin hứa luôn đánh giá, khen thưởng một cách công bằng và chính xác bằng cả sự yêu thương và nghiêm khắc đối với công việc của nhân viên.

 

  1. Cam kết với đối tác:

Chúng tôi xin hứa thực hiện mục tiêu cùng phát triển và hoàn thiện lẫn nhau bằng việc giữ vững mối quan hệ công bằng và liêm chính.

Chúng tôi luôn duy trì sự chân thành với các đối tác, luôn hướng vào mục tiêu phát triển kinh doanh thông qua việc nhìn nhận nhau như những đối tác tốt.

Chúng tôi sẽ luôn phối hợp với các đối tác để hướng vào mục tiêu giảm thiểu những thiếu sót, thực hiện kinh doanh hiệu quả và chất lượng.

 

  1. Cam kết với cổ đông:

Chúng tôi xin hứa sẽ mang lại sự phát triển vững mạnh của công ty, đưa công ty trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo Tiếng Anh trên toàn quốc.

Chúng tôi phấn đấu để quản lý công ty bằng cách duy trì sự phát triển đáp ứng với niềm tin của các cổ đông, nỗ lực trong hoạt động để mang lại hiệu quả đứng đầu trong lĩnh vực đào tạo Tiếng Anh.

Chúng tôi phấn đấu, xác định rõ ràng trách nhiệm và nỗ lực để nâng cao năng lực quản trị để quản lý điều hành công ty.

Chúng tôi phấn đấu quản lý công ty đáp ứng được sự tin tưởng mà các cổ đông giao phó.

 

  1. Cam kết với xã hội:

Chúng tôi xin hứa thông qua hoạt động của mình để cống hiến, nâng cao tri thức cho xã hội, không chỉ lĩnh vực Tiếng Anh mà còn cả sức lan tỏa về văn hóa, đạo đức và các giá trị khác.

Chúng tôi phấn đấu xúc tiến các hoạt động kinh doanh tích cực để có thể cống hiến cho sự phát triển về mặt kinh tế và giáo dục của địa phương cũng như toàn xã hội.

Chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh trong sự tôn trọng các quy định của pháp luật.