CAM KẾT NIỀM TIN VÀ NGUYÊN TẮC HÀNH ĐỘNG CỦA CAMBRIDGE VIỆT NAM

  1. Cam kết với học sinh, phụ huynh:

Chúng tôi cam kết sẽ luôn luôn nỗ lực hết mình để nhận được sự ủng hộ từ các học sinh và phụ huynh học sinh.

Chúng tôi luôn suy nghĩ sự thỏa mãn của học sinh và phụ huynh là ưu tiên hàng đầu, thông qua hoạt động chúng tôi liên tục cải tiến và sáng tạo ra những giá trị mới nhằm nâng cao sự thỏa mãn và hài lòng của học sinh, phụ huynh.

Chúng tôi sẽ liên tục cung cấp những sản phẩm đào tạo Tiếng Anh có chất lượng và dịch vụ tốt nhất đáp ứng được yêu cầu cao nhất của học sinh và phụ huynh.

Chúng tôi cam kết về chất lượng đào tạo, sự tiến bộ và sự an toàn của các học sinh.

  1. Cam kết với nhân viên:

Chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho từng người từng người sự tự tin và niềm tự hào khi làm việc tại Cambridge Việt Nam để hiện thực niềm hạnh phúc cho nhân viên cũng như gia đình của các bạn.

Chúng tôi tôn trọng tính tự chủ của từng nhân viên, cung cấp một môi trường làm việc công bằng cho tự bản thân từng người và nỗ lực xây dựng môi trường văn hóa công ty để mọi người có thể “tự tin” và “tự hào”.

Chúng tôi sẽ không thỏa mãn với hiện tại, luôn nỗ lực để nâng cao năng lực của tổ chức nhằm vào mục tiêu xây dựng tập thể nhân viên luôn cố gắng vươn lên không ngừng.

Chúng tôi sẽ tôn trọng quan điểm, giá trị và công việc của mỗi nhân viên.

Chúng tôi cam kết luôn đánh giá, khen thưởng một cách công bằng và chính xác bằng cả sự yêu thương và nghiêm khắc đối với công việc của nhân viên.

  1. Cam kết với đối tác:

Chúng tôi cam kết thực hiện mục tiêu hợp tác cùng phát triển và cân bằng lợi ích.

Chúng tôi luôn duy trì sự chân thành với các đối tác, luôn hướng vào mục tiêu phát triển hoạt động thông qua việc hỗ trợ và ứng xử với nhau một cách chân thành.

Chúng tôi sẽ luôn phối hợp với các đối tác để hướng vào mục tiêu tăng cường tin cậy lẫn nhau, thực hiện hoạt động hiệu quả và chất lượng.

  1. Cam kết với cổ đông:

Chúng tôi cam kết sẽ mang lại sự phát triển vững mạnh của công ty, đưa công ty trở thành một trong những tổ chức uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo Tiếng Anh trên toàn quốc.

Chúng tôi phấn đấu để quản lý công ty bằng cách đẩy mạnh phát triển đáp ứng với niềm tin của các cổ đông, nỗ lực trong hoạt động để mang lại hiệu quả hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo Anh ngữ.

Chúng tôi phấn đấu, xác định rõ ràng trách nhiệm và nỗ lực để nâng cao năng lực quản trị để quản lý điều hành công ty, đáp ứng được sự tin tưởng mà các cổ đông giao phó.

  1. Cam kết với xã hội:

Chúng tôi cam kết thông qua hoạt động của mình để cống hiến, nâng cao tri thức cho xã hội, không chỉ lĩnh vực Tiếng Anh mà còn cả sức lan tỏa về văn hóa, đạo đức và giá trị nhân văn.

Chúng tôi phấn đấu vì sứ mệnh cao cả của công ty “Thay đổi tương lai học sinh Việt Nam thông qua giáo dục Anh ngữ”.

Chúng tôi phấn đấu triển khai các hoạt động một cách tích cực để có thể cống hiến cho sự phát triển về mặt kinh tế và giáo dục của địa phương cũng như toàn xã hội.

Chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động đào tạo trong sự tôn trọng các quy định của pháp luật.