Từ vựng chỉ các môn học trong tiếng Anh

Img 5c44308122b4e

Môn toán được gọi là “maths” trong tiếng Anh-Anh và “math” trong tiếng Anh-Mỹ; môn giáo dục thể chất là “physical education”, 

Từ vựng chỉ các môn học trong tiếng Anh

Theo 7 ESL

0988550868