Từ vựng chỉ trang phục mùa đông trong tiếng Anh

Trang Phuc Mua Dong 2121 1547805096

Găng tay năm ngón được gọi là “gloves”, găng tay chỉ ngăn cách giữa ngón cái và bốn ngón còn lại là “mittens”.

Từ vựng chỉ trang phục mùa đông trong tiếng Anh

 

Theo 7 ESL

0988550868